วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสอเพลอ – 410409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสอเพลอ

ภาษาไทย : ต. เสอเพลอ  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Soe Phloe ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410409

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.202

ลองติจูด : 102.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.202,102.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/