วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสริมซ้าย – 520403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสริมซ้าย

ภาษาไทย : ต. เสริมซ้าย  อ. เสริมงาม จ. ลำปาง

English : Soem Sai ,Soem Ngam, Lampang

รหัส ตำบล : 520403

รหัส อำเภอ : 5204

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.975

ลองติจูด : 99.165

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.975,99.165,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/