วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสริมกลาง – 520404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสริมกลาง

ภาษาไทย : ต. เสริมกลาง  อ. เสริมงาม จ. ลำปาง

English : Soem Klang ,Soem Ngam, Lampang

รหัส ตำบล : 520404

รหัส อำเภอ : 5204

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.132

ลองติจูด : 99.087

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.132,99.087,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/