วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสมา – 301802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสมา

ภาษาไทย : ต. เสมา  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

English : Sema ,Sung Noen, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301802

รหัส อำเภอ : 3018

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.982

ลองติจูด : 101.777

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.982,101.777,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/