วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เสมาใหญ่ – 301204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เสมาใหญ่

ภาษาไทย : ต. เสมาใหญ่  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Sema Yai ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301204

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.516

ลองติจูด : 102.429

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.516,102.429,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/