วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียง – 570301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียง

ภาษาไทย : ต. เวียง  อ. เชียงของ จ. เชียงราย

English : Wiang ,Chiang Khong, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570301

รหัส อำเภอ : 5703

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.266

ลองติจูด : 100.369

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.266,100.369,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/