วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียงเหนือ – 570204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียงเหนือ

ภาษาไทย : ต. เวียงเหนือ  อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

English : Wiang Nuea ,Wiang Chai, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570204

รหัส อำเภอ : 5702

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.932

ลองติจูด : 99.940

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.932,99.940,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/