วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียงห้าว – 570515

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียงห้าว

ภาษาไทย : ต. เวียงห้าว  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Wiang Hao ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570515

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.524

ลองติจูด : 99.880

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.524,99.880,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/