วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียงมอก – 520805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียงมอก

ภาษาไทย : ต. เวียงมอก  อ. เถิน จ. ลำปาง

English : Wiang Mok ,Thoen, Lampang

รหัส ตำบล : 520805

รหัส อำเภอ : 5208

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.396

ลองติจูด : 99.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.396,99.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/