วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียงทอง – 540411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียงทอง

ภาษาไทย : ต. เวียงทอง  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Wiang Thong ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540411

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.124

ลองติจูด : 100.046

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.124,100.046,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/