วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวียงคำ – 410403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวียงคำ

ภาษาไทย : ต. เวียงคำ  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Wiang Kham ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410403

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.097

ลองติจูด : 103.116

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.097,103.116,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/