วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เวินพระบาท – 480311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เวินพระบาท

ภาษาไทย : ต. เวินพระบาท  อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

English : Woen Phrabat ,Tha Uthen, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480311

รหัส อำเภอ : 4803

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.509

ลองติจูด : 104.676

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.509,104.676,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/