วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เลิงใต้ – 440316

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เลิงใต้

ภาษาไทย : ต. เลิงใต้  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Loeng Tai ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440316

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.216

ลองติจูด : 103.142

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.216,103.142,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/