วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เรือง – 550106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เรือง

ภาษาไทย : ต. เรือง  อ. เมืองน่าน จ. น่าน

English : Rueang ,Mueang Nan, Nan

รหัส ตำบล : 550106

รหัส อำเภอ : 5501

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.783

ลองติจูด : 100.615

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.783,100.615,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/