วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เริงราง – 191010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เริงราง

ภาษาไทย : ต. เริงราง  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Roeng Rang ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191010

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.558

ลองติจูด : 100.786

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.558,100.786,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/