วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เย้ยปราสาท – 310502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เย้ยปราสาท

ภาษาไทย : ต. เย้ยปราสาท  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Yoei Prasat ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310502

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.739

ลองติจูด : 102.564

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.739,102.564,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/