วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เม็กดำ – 440804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เม็กดำ

ภาษาไทย : ต. เม็กดำ  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Mek Dam ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440804

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.573

ลองติจูด : 103.072

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.573,103.072,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/