วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมือง – 420102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมือง

ภาษาไทย : ต. เมือง  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Mueang ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420102

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.523

ลองติจูด : 101.705

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.523,101.705,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/