วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองไผ่ – 310503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองไผ่

ภาษาไทย : ต. เมืองไผ่  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Phai ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310503

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.774

ลองติจูด : 102.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.774,102.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/