วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองไผ่ – 310306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองไผ่

ภาษาไทย : ต. เมืองไผ่  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Phai ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310306

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.994

ลองติจูด : 103.292

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.994,103.292,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/