วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองโพธิ์ – 311607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองโพธิ์

ภาษาไทย : ต. เมืองโพธิ์  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Pho ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311607

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.042

ลองติจูด : 103.268

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.042,103.268,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/