วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแหง – 502001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแหง

ภาษาไทย : ต. เมืองแหง  อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

English : Mueang Haeng ,Wiang Haeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502001

รหัส อำเภอ : 5020

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.515

ลองติจูด : 98.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.515,98.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/