วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแคน – 330902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแคน

ภาษาไทย : ต. เมืองแคน  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Mueang Khaen ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330902

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.351

ลองติจูด : 104.214

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.351,104.214,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/