วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแก – 311104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองแก

ภาษาไทย : ต. เมืองแก  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Kae ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311104

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.190

ลองติจูด : 103.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.190,103.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/