วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเดช – 340701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเดช

ภาษาไทย : ต. เมืองเดช  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Mueang Det ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340701

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.920

ลองติจูด : 105.055

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.920,105.055,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/