วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่าพัฒนา – 402615

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่าพัฒนา

ภาษาไทย : ต. เมืองเก่าพัฒนา  อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

English : ,Wiang Kao, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402615

รหัส อำเภอ : 4026

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.625

ลองติจูด : 102.206

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.625,102.206,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/