วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่า – 400106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่า

ภาษาไทย : ต. เมืองเก่า  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

English : Mueang Kao ,Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400106

รหัส อำเภอ : 4001

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.385

ลองติจูด : 102.809

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.385,102.809,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/