วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่า – 191011

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองเก่า

ภาษาไทย : ต. เมืองเก่า  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Mueang Kao ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191011

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.540

ลองติจูด : 100.825

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.540,100.825,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/