วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองศรีไค – 341522

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองศรีไค

ภาษาไทย : ต. เมืองศรีไค  อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

English : Mueang Si Khai ,Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341522

รหัส อำเภอ : 3415

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.087

ลองติจูด : 104.904

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.087,104.904,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/