วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองลี่ – 551003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองลี่

ภาษาไทย : ต. เมืองลี่  อ. นาหมื่น จ. น่าน

English : Mueang Li ,Na Muen, Nan

รหัส ตำบล : 551003

รหัส อำเภอ : 5510

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.226

ลองติจูด : 100.505

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.226,100.505,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/