วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองพาน – 411709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองพาน

ภาษาไทย : ต. เมืองพาน  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Mueang Phan ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411709

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.684

ลองติจูด : 102.365

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.684,102.365,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/