วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองฝ้าย – 311406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองฝ้าย

ภาษาไทย : ต. เมืองฝ้าย  อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Fai ,Nong Hong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311406

รหัส อำเภอ : 3114

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.843

ลองติจูด : 102.741

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.843,102.741,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/