วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองฝาง – 310128

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองฝาง

ภาษาไทย : ต. เมืองฝาง  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

English : Mueang Fang ,Mueang Buri Ram, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310128

รหัส อำเภอ : 3101

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.782

ลองติจูด : 102.982

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.782,102.982,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/