วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองบัว – 320206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองบัว

ภาษาไทย : ต. เมืองบัว  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Mueang Bua ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320206

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.429

ลองติจูด : 103.205

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.429,103.205,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/