วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองนะ – 500402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองนะ

ภาษาไทย : ต. เมืองนะ  อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

English : Mueang Na ,Chiang Dao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500402

รหัส อำเภอ : 5004

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.312

ลองติจูด : 98.939

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.312,98.939,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/