วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองที – 320119

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองที

ภาษาไทย : ต. เมืองที  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Mueang Thi ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320119

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.910

ลองติจูด : 103.652

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.910,103.652,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/