วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองจันทร์ – 331801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองจันทร์

ภาษาไทย : ต. เมืองจันทร์  อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ

English : Mueang Chan ,Mueang Chan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331801

รหัส อำเภอ : 3318

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.155

ลองติจูด : 104.011

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.155,104.011,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/