วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองงาย – 500403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองงาย

ภาษาไทย : ต. เมืองงาย  อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

English : Mueang Ngai ,Chiang Dao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500403

รหัส อำเภอ : 5004

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.477

ลองติจูด : 98.833

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.477,98.833,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/