วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมืองก๋าย – 500610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมืองก๋าย

ภาษาไทย : ต. เมืองก๋าย  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Mueang Kai ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500610

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.186

ลองติจูด : 98.790

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.186,98.790,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/