วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เมยวดี – 451501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เมยวดี

ภาษาไทย : ต. เมยวดี  อ. เมยวดี จ. ร้อยเอ็ด

English : Moei Wadi ,Moei Wadi, Roi Et

รหัส ตำบล : 451501

รหัส อำเภอ : 4515

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.395

ลองติจูด : 104.167

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.395,104.167,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/