วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เพ็กใหญ่ – 401207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เพ็กใหญ่

ภาษาไทย : ต. เพ็กใหญ่  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Phek Yai ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401207

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.841

ลองติจูด : 102.538

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.841,102.538,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/