วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เป้า – 341114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เป้า

ภาษาไทย : ต. เป้า  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Pao ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341114

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.690

ลองติจูด : 104.978

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.690,104.978,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/