วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เป็นสุข – 320409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เป็นสุข

ภาษาไทย : ต. เป็นสุข  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Pen Suk ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320409

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.136

ลองติจูด : 103.565

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.136,103.565,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/