วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เปือ – 550902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เปือ

ภาษาไทย : ต. เปือ  อ. เชียงกลาง จ. น่าน

English : Puea ,Chiang Klang, Nan

รหัส ตำบล : 550902

รหัส อำเภอ : 5509

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.324

ลองติจูด : 100.843

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.324,100.843,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/