วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เปือย – 370703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เปือย

ภาษาไทย : ต. เปือย  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Pueai ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370703

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.687

ลองติจูด : 104.697

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.687,104.697,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/