วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เปือยใหญ่ – 402504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เปือยใหญ่

ภาษาไทย : ต. เปือยใหญ่  อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น

English : Pueai Yai ,Non Sila, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402504

รหัส อำเภอ : 4025

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.027

ลองติจูด : 102.651

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.027,102.651,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/