วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เปือยน้อย – 401101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เปือยน้อย

ภาษาไทย : ต. เปือยน้อย  อ. เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

English : Pueai Noi ,Pueai Noi, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401101

รหัส อำเภอ : 4011

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.879

ลองติจูด : 102.904

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.879,102.904,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/