วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เบิด – 320711

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เบิด

ภาษาไทย : ต. เบิด  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Boet ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320711

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.268

ลองติจูด : 103.921

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.268,103.921,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/