วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เบญจขร – 270206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เบญจขร

ภาษาไทย : ต. เบญจขร  อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

English : Benchakhon ,Khlong Hat, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270206

รหัส อำเภอ : 2702

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.542

ลองติจูด : 102.307

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.542,102.307,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/