วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เนินยาง – 461009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เนินยาง

ภาษาไทย : ต. เนินยาง  อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์

English : Noen Yang ,Kham Muang, Kalasin

รหัส ตำบล : 461009

รหัส อำเภอ : 4610

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.803

ลองติจูด : 103.655

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.803,103.655,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/